in

Türkiye’de e-ticarette geçerli olan başlıca mevzuatlar

Türkiye'de e-ticarette geçerli olan başlıca mevzuatlar
Türkiye'de e-ticarette geçerli olan başlıca mevzuatlar

E-ticaret, internet üzerinden mal ve hizmet satışı olarak tanımlanabilir. E-ticaret, son yıllarda Türkiye’de hızla büyümekte ve tüketicilerin önemli bir alışveriş kanalı haline gelmektedir. Türkiye’de e-ticaretin gelişimini desteklemek ve tüketicilerin güvenini artırmak için çeşitli mevzuatlar yürürlüğe konulmuştur.

Türkiye’de e-ticarette geçerli olan başlıca mevzuatlar şunlardır:

  • Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun (6563 Sayılı Kanun)
  • Elektronik Ticarette Hizmet Sağlayıcı ve Aracı Hizmet Sağlayıcılar Hakkında Yönetmelik
  • Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun
  • Kişisel Verilerin Korunması Kanunu
  • Vergi Usul Kanunu
  • Gümrük Kanunu

Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun, e-ticaretin temel esaslarını düzenleyen bir kanundur. Bu kanun, e-ticaretin düzenlenmesi, tüketicilerin korunması ve e-ticaretin gelişiminin desteklenmesi amacıyla yürürlüğe konulmuştur.

Elektronik Ticarette Hizmet Sağlayıcı ve Aracı Hizmet Sağlayıcılar Hakkında Yönetmelik, e-ticaretin işleyişini düzenleyen bir yönetmeliktir. Bu yönetmelik, e-ticaretin güvenilirliğini artırmak ve tüketicilerin korunmasını sağlamak amacıyla yürürlüğe konulmuştur.

Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, tüm tüketicilerin haklarını koruyan bir kanundur. Bu kanun, e-ticaret dahil olmak üzere tüm alışverişlerde tüketicilerin haklarını korumaktadır.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, kişisel verilerin işlenmesini düzenleyen bir kanundur. Bu kanun, e-ticaret dahil olmak üzere tüm faaliyetlerde kişisel verilerin işlenmesini düzenlemektedir.

Vergi Usul Kanunu, vergilerin tahsiline ilişkin usul ve esasları düzenleyen bir kanundur. Bu kanun, e-ticaret dahil olmak üzere tüm faaliyetlerde vergilerin tahsiline ilişkin usul ve esasları düzenlemektedir.

Gümrük Kanunu, Türkiye’ye giriş ve çıkış yapan malların gümrük işlemlerini düzenleyen bir kanundur. Bu kanun, e-ticaret dahil olmak üzere tüm faaliyetlerde Türkiye’ye giriş ve çıkış yapan malların gümrük işlemlerini düzenlemektedir.

E-ticarette geçerli olan mevzuatlar, e-ticaretin güvenilirliğini artırmak ve tüketicilerin korunmasını sağlamak amacıyla yürürlüğe konulmuştur. E-ticaret yapan işletmeler, bu mevzuatlara uymak zorundadır.

Bu Yazı Hakkında Ne Düşünüyorsun?

E-ticarette Satın Alma Yaparken Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

E-ticarette Satın Alma Yaparken Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

E-Ticarette sosyal medya yönetiminin önemi

E-Ticarette sosyal medya yönetiminin önemi